Plenaire bestuursvergadering 14 oktober 2019

Aanwezig: Joke, Wout, Yvonne, Arie, Marc

Afwezig: Jan, Peter.

Actiepunten

Actiepunten worden doorgelopen. Wijzigingen zijn verwerkt.

Joke oppert het idee om een Maarsbergse marktplaats te maken. We organiseren een avond waarbij het bestuur met elkaar op een creatieve manier van gedachten kan wisselen over ontplooien van activiteiten.

ALV

In principe wordt 3 februari gepland. Wout bekijkt of er die datum andere happenings zijn. Het DB bedenkt een creatieve opzet. Bespreekpunten zijn herkiesbaarheid, benaderen potentiele bestuursleden. Wout stuurt inhoudelijke agendapunten nog rond. Ook de kascontrolecommissie wordt een bespreekpunt.

Gesprek Evert de Boer

Joke bereid het gesprek voor. Het vindt plaats op woensdag 16-10 om half negen. ALs Dorpsraad krijgen we weinig reacties op onze inspanningen en brieven over de tankstations. De vraag die nu voorligt is: Wat is nodig om beter samen te kunnen werken en zo elkaar te versterken, waarom krijgen we geen reacties?

Pop-up café

Suggestie om ook de raadsleden en bewindslieden uit te nodigen. Ook Rolinka en Diane. Punt waar we nu staan is om te kijken welke vrijwilligers zich aanmelden om deel te nemen aan de organisatie.

De bezorging van de flyers is nog een punt van aandacht. Valkenheide, buitengebied etc. Yvonne vraagt of Micheline wil helpen met bezorgen. Arie doet de Beuningenlaan, Yvonne en Wout doen straten langs de Haarweg. Joke pakt met haar wandeling nog wat adressen mee.

Bezoek Schaddelee

Wout, Yvonne en Joke nemen deel aan dit gesprek op 1 november.

Dorpsberaad

Marc koppelt de avond terug. Het was een informatieve avond waarbij openlijk van gedachten werd gewisseld over positionering, de koers en de communicatie daarover.

Afgehandelde actiepunten

61 , 8-7 , Joke stuurt input naar Marc voor tekst naar leden over tankstations , Joke en Marc , Deze maand ,

63 , 8-7 , Uitpluizen honden losloopgebieden , Marc , Deze maand , Losloopgebieden in kaart gebracht, gebruiken in volgende nieuwsbrief

Toegevoegde actiepunten

67 , 14-10 , Jaarafsluiting , Marc, Joke , December. , Ontdekken positionering, denken over middelen.

68 , 14-10 , Fotoarchief , Allemaal , Foto’s bewaren voor homepage website ,

69 , 14-10 , Iedereen weegt zijn herkiesbaarheid af , Allemaal , Komende maand ,