Verslag vergadering 11-11-2019

Aanwezig: Wout, Yvonne, Joke, Arie, Marc

Afwezig: Jan, Peter

Afgehandelde actiepunten:

43.

11-3

Op de gemeente website gegevens van de Dorpsraad plaatsen.

Joke

zsm

Wordt aan gewerkt.

55

11-6

Pop-up dorpscafe

Peter en Marc

6 september of 31 augustus. (31-8 heeft voorkeur). Joke tenten leveren. Denk eens aan naast de kleurenwaaier of het bestraatte stukje.

Voor alle leden en inwoners.


64

9-9

Ontwikkelen kader wat wel en niet plaatsen op de website

Yvonne

Deze maand

Yvonne vergelijkt de website met het huidige communicatieplanEr is een map aangemaakt in Dropbox om foto’s te kunnen uploaden die vervolgens op een externe harde schijf worden opgeslagen.

Herkiesbaarheid

Jan, Peter, Yvonne, Wout en Joke zijn verkiesbaar. Marc wordt actief lid om meer te organiseren. Arie wil verbonden blijven aan de Dorpsraad als webmaster en ondersteuner bij organiseren.

Het nieuwe bestuur moet een rooster van aftreden opstellen.

ALV

Eerst een aanklondigingsbrief versturen waarin staat dat het eerste bestuur wordt gekozen en het oprichtingsbestuur aftreedt en dat er bespreekpunten in te brengen. Twee weken voor de uitnodiging en vergadering via email verstuurd met de agenda en bestuurskandidaten.

Verdere actiepunten over de ALV zie de actiepuntenlijst.

Pop-up cafť

Er is veel geleerd. Ook hoe de financiŽn afgehandeld moeten worden. De facturen moeten worden voldaan via de penningmeester. De afhandeling van sponsorgeld wordt door Peter verder uitgewerkt. Yvonne levert een format voor een draaiboek aan.

Benzinepompen en glasvezel

Joke heeft een gesprek geregeld (maandagavond 2 december in de Merseberch) met een glasvezelleverancier Glasvezel van buitenaf om Maarsbergen aan te sluiten op het glasvezelnetwerk Als Dorpsraad onderzoeken we tijdens het gesprek welke mogelijkheden er zijn.

Positieve camera’s

Yvonne heeft bij gedeputeerde Schaddelee gesuggereerd om het dorp met een positieve camera uit te rusten. Daar werd enthousiast op gereageerd.

Verantwoording subsidie bloembakken

Wout handelt de formulieren af.