Vergaderverslag 9 december 2019

Aanwezig: Wout, Jan, Peter, Joke, Yvonne, Marc

Afwezig: Arie

Plenaire vergadering

Wout heeft voor 17 december een gesprek gepland met VBMM. Jan en Yvonne gaan mee. Tijdens dit gesprek wordt o.a. besproken hoe de belangen van Maarsbergen optimaal behartigd kunnen worden. Van het gesprek wordt een verslag gemaakt wat ook wordt gecommuniceerd met leden en relevante partijen.

24 of 31 januari komt het bestuur voor de laatste keer informeel bijeen bij Peter thuis.

Peter informeert bij de griffie wanneer er mogelijkheden zijn voor een gesprek met B&W en raadsleden. Peter doet het voorwerk en stelt vast een uitnodiging op.

Joke zorgt voor extra welkomstpakketjes van de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

Er komen vragen binnen bij de Dorpsraad over het bestemmingsplan over de grond van de Grote Bloemheuvel. Vooralsnog zijn er nog geen concrete plannen.

Aankondiging van ALV is verstuurd. De uitnodiging wordt rond de jaarwisseling verstuurd. Het DB denkt verder na over indeling van de ALV-avond.

De Dorpsraad ondersteunt initiatieven voor plaatsing van pinautomaten in Maarn of Maarsbergen. De Winkeliersvereniging (OSMM/MMM), Seniorenbelang, VBMM zijn met dit onderwerp bezig.

Bijeenkomst over glasvezel in Maarsbergen was erg inspirerend. De Dorpsraad is gesprekspartner voor Maarsbergen. Als 30% van de woningen aangesloten kan worden op glasvezel, kan de aanleg verder worden uitgewerkt.

Er wordt verder gewerkt aan de bloembakken: de mogelijkheden tot een Maarsbergs logo op de bakken is de volgende stap.

Afgehandelde actiepunten

26

03-12

Informatief gesprek plannen met VBMM op bestuurlijk niveau.

Wout

zsm

Wout doet nog één poging

33

21-1

Laatste informele bijeenkomst bestuur.

Marc

2e of 3e week

januari

Marc neemt initiatief tot een gesprek over positionering met een blokje kaas.