Notulen 9 september 2019
Aanwezig: Jan, Wouter, Joke, Peter, Arie, Yvonne
Afwezig met bericht: Marc

Mededelingen:
    • De DR is benaderd door Jan Stromberg van Radio 90 voor een interview op maandag 16 september 2019. Vragen worden nog toegestuurd. Peter en Wouter zullen hier naartoe gaan.
    • Op 11 september 2019 wordt de eerste vergadering van VBMM gehouden na de doorstart. Joke gaat hier naartoe.
    • De eerste bijeenkomst georganiseerd door de Woningbouwvereniging voor de bewoners van de Heijgraefflaan is geweest, Joke en Yvonne zijn hier namens de DR bij aanwezig geweest.
    • Bloembakken zijn inmiddels geïnstalleerd. Hierbij heeft ook een stukje op de voorpagina van de Nieuwsbode gestaan evenals op de pagina van de Gemeente UH.

Agendapunten:

    1. Kort verslag n.a.v. bijeenkomst straatcontactpersonen d.d. 26 augustus 2019 mbt een eventuele verplaatsing van de tankstations.
Olga is gekomen om toe te lichten wat er is besproken cq afgesproken (zie verslag). Er komt een gesprek met Evert de Boer en de DR naar aanleiding van een ingezonden brief.
    2. Met betrekking tot het invullen van de website zal Marc de vergaderverslagen naar Arie sturen. De rest van de website zal ingevuld worden door Arie en Yvonne. Er zal een kader ontwikkeld worden door Yvonne over wat wel en niet te plaatsen op de website. Hierbij valt te denken aan links die gekoppeld zijn aan bijvoorbeeld documenten over de tankstations etc.. Ook is er een idee om ieder kwartaal een interview te plaatsen met een dorpsbewoner.
    3. Volgende vergadering wordt de datum vastgesteld voor de eerste ALV eind januari 2020. Het dagelijks bestuur zal hierbij het voorwerk verrichten.
    4. Inmiddels vorderen de plannen voor het Pop-up Dorpscafé. De locatie is nog niet geheel zeker, er zijn meerdere mogelijkheden. Gedacht wordt aan 80-100 dorpsbewoners en zal gecombineerd worden met een ledenwerfactie. Peter gaat op zoek naar sponsoren. Huis aan huis zullen flyers (gedrukt via de Gemeente) verspreidt worden evenals een spandoek (meerdere malen te gebruiken) om dit bekend te maken.

Afsluiting.