Notulen 8 juli 2019

Aanwezig: Wout, Joke, Arie, Marc

Joke heeft welkomstpakket voor nieuwe inwoners geregeld en meegenomen.  Het ziet er erg leuk uit. Er zijn ongeveer 45 nieuwe gezinnen. Het idee is dat de straatcontactpersonen de pakketten rondbrengen.

Bloembakken zijn binnen. Gemeente wil er een feestelijk tintje aan geven omdat dit een participatieproject was. Dorpsraad wil dat ook graag. De bakken worden eind augustus geplaatst. Daarna worden de bakken gevuld door een hovenier. Wel vraagt het onderhoud aandacht. Wout, Joke en Arie denken daar verder over na.

Wout heeft tevergeefs geprobeerd een gesprek aan te gaan met VBMM.

Nav actiepunt 46 stelt Joke voor: nodig behalve de bestuurders ook de raadsleden uit voor een kennismakingsgesprek. Staat in de actiepuntenlijst, goed idee.

NAV dorpsschouw zijn er twee bijeenkomsten voor bewoners van de Heygraaflaan. Dorpsraad is daarbij uitgenodigd. De bijeenkomsten zijn dinsdag 3 en donderdag 26 september.

Tankstations

Inmiddels in besluitvormingsfase. Joke is aanwezig geweest in de beeldvormingsfase en heeft ook ingesproken. Daarna ook interview in AD geplaatst op voorpagina. Nu geen inspraak meer mogelijk.

Momenteel goed contact met de provincie. 11-7 wordt er een besluit genomen, of eventueel 15-7. Na het besluit informeert de DR haar leden over stand van zaken en feitenrelaas.

Versiering koningsdag

Vraag ontvangen of Dorpsraad mee wil denken en werken aan versiering van het dorp. Besluit: op dit moment ligt er geen prioriteit voor dit punt. Wellicht in de toekomst.

Hondenlosloopgebieden

Er komen vragen over het sluiten van losloopgebied Austerlitz. We pluizen uit of er voldoende losloopgebieden zijn in de omgeving van Maarsbergen.